Psikologi “market cycle”

Fasa positiviti melampau ( Irrational exuberance)

untuk memahami fasa in kita perlu mengkaji kitaran musim ‘market’

Sejarah Kripto

Dalam 10 tahun, Terdapat 4 crash yang maha dasyat.

Kaedah lebih mudah untuk melihat pattern sebenar

Dengan menggunakan julat logarithmic untuk membaca graf, trend pergerakan harga akan dapat dilihat dengan jelas.

Gambaran Sebenar

kesemua pattern di atas jelas sekali tidak mempunyai banyak perbezaan. Malah boleh diringkaskan semua yang telah berlaku seperti ini

Mendalami Fasa Satu per satu

Buat masa sekarang kita berada pada fasa-fasa akhir untuk crash yang keempat.

Kitaran pasaran bitcoin

kitaran ini boleh dibahagikan kepada 4 fasa:

Fasa 1: Pengumpulan (accumulation)

Fasa 2: bull Market (harga menuju ke bulan)

Fasa 2, bahagian 2 : Parabola

Fasa 3: Trader yang beli masa fasa 1 mula ambil untung

Fasa 4 : Runtuhan Pasaran

Saat-saat hempasan terakhir

Kitaran musim bitcoin sudah hampir lengkap.

“Kitaran Musim Bitcoin” ini hanyalah idea.

Walaupun anda sedar akan kewujudan kitaran ini , tidak bermakna anda akan berjaya. Tidak semudah itu.

Pergerakan parabolic yang ke -5

setiap kali kita berfikir tentang masa depan, adalah sangat penting untuk kita sedar bahawa:

Jadi apa yang perlu anda buat?

2 skill penting untuk anda persiapkan diri untuk kitaran seterusnya

  1. kawalan risiko (risk management) anda x akan survive tanpanya
  2. Disiplinkan diri dan belajar untuk jual bitcoin ketika (dan lepas) pergerakan parabolic seterusnya.

--

--

buyer of blood, seller of dream

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
..

..

buyer of blood, seller of dream